Energetikai szakreferens szolgáltatás

Teljeskörű jogszabályi megfelelés adminisztratív terhek nélkül.

A jogszabályi kötelezettség adminisztratív terheket ró a kötelezett vállalatra, hiányzik a specializált szaktudás

Gördülékeny és nagy mértékben automatizált/ önműködő szakreferens szolgáltatásunkkal szinte "észrevehetetlenül" vesszük le a jogszabályi kötelezettség terheit a gazdálkodó szervezetről

Teljeskörű jogszabályi megfelelés adminisztratív terhek nélkül.

Energetikai szakreferens szolgáltatás

A Wattmanager csapatával közösen, vállalata saját maga mellé állíthatja a jogszabályi kötelezettséget: induljunk el együtt egy költséghatékony, racionalizált és a környezeti fenntarthatóságnak is megfelelő energetikai rendszer felé vezető úton!

Energy officer
energy officer

##Energetikai Szakreferens GYIK

####Ki az az energetikai szakreferens? Az energetikai szakreferens javaslatok szintjén részt vesz a vállalat energiapolitikai és energetikai stratégiai céljainak megalkotásában, ösztönözve azt az energiahatékonysági és megújulóenergia-kapacitásnövelésre irányuló fejlesztésekre, melynek alapját a havi rendszerességgel ellenőrzött mért fogyasztási adatok és azok kiértékelései adják.

####Ki végezheti a tevékenységet? Energetikai szakreferens az a természetes személy lehet, aki a) rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakirányú végzettséggel; b) rendelkezik legalább 3 év, energetikai területen szerzett mérnöki szakmai gyakorlattal; c) a szakmai vizsgát teljesítette. A kötelezett vállalatnak egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független energetikai szakreferenst kell igénybe vennie.

####Meddig nem büntetnek? A Hivatal 2017. június 30-ig nem szab ki bírságot az energetikai szakreferens igénybevételéről szóló bejelentés elmulasztása miatt.

####Mekkora bírságot szabhat ki a HIVATAL? A megyei, fővárosi kormányhivatal a Hivatal kezdeményezésére kétszázezer forinttól kétmillió forintig terjedő bírsággal sújtja azt az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetet, amely a meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget. A bírság ismételten kiszabható, az ismételt bírság legkisebb összege az előzőleg megállapított bírság 150%-a, legmagasabb összege hárommillió forint lehet.

####Mi a kötelezettség igazolásának módja? Az energetikai szakreferens: - meghatározott tartalmú és rendszerességű jelentést ad a vállalkozás számára, - az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára havi jelentést készít tevékenységéről, az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet tárgyhavi energiafogyasztásának mértékéről és annak értékeléséről a korábbi fogyasztási adatok, beruházások, fejlesztések, valamint egyéb körülmények tükrében, - összefoglaló éves jelentést készít az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet számára készített havi jelentések alapján a tárgyévet követő év május 15-ig a végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet május 31-ig honlapján közzétesz.

####Mekkora az energetikai szakreferens szolgáltatás díja? A szolgáltatásnak jelenleg nincs jogszabályban meghatározott díjkorlátja. Mivel a szolgáltatás jellege és összetettsége vállalatonként nagyon eltérő lehet, kérjen egyedi árajánlatot. Az energetikai szakreferens szolgáltatás díja vállalatonként eltérő, nagyban függ a vállalat energiafogyasztásának mennyiségétől és jellegétől, valamint a fogyasztást adó telephelyek (fogyasztási pontok) számától. Ezektől függően a szolgáltatás havi díja telephelyenként/ fogyasztási pontonként a havi 20.000 Ft-tól kb. havi 200.000 Ft-ig terjedhet.