Energiamegtakarítási Intézkedési Terv

Átfogó energiamegtakarítási intézkedési terv teljeskörű jogszabályi megfeleléssel kisebb és nagyobb településeknek egyaránt.

Jogszabályi kötelezettség az EMIT elkészítésére (4 évente) és éves felülvizsgálatára

A jogszábályoknak mindenben megfelelő, illetve több tekintetben azt túlteljesítő, a mindennapi önkormányzati munka során használható dokumentum.

Átfogó energiamegtakarítási intézkedési terv teljeskörű jogszabályi megfeleléssel kisebb és nagyobb településeknek egyaránt.

Energiamegtakarítási Intézkedési Terv

Jogszabályok

Az energiahatékonyságról szóló törvény új kötelezettségként írja elő a közintézmények számára, hogy ötévente Energiamegtakarítási Intézkedési Tervet készítsenek.

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény kiegészült egy új szabállyal, amely a közintézmények tulajdonában és használatában álló épületekkel kapcsolatos energiahatékonysági feladatokat szabályozza. A közfeladat ellátását szolgáló épület üzemeltetéséért és fenntartásáért felelős szervezet vezetőjének ötévente energiamegtakarítási intézkedési tervet kell készítenie, emellett gondoskodnia kell az épületet használóinak energiahatékonysági szemléletformálásáról is.

Az intézkedési terv célja a közintézmények energiafelhasználásának optimalizálása. A közintézményeknek fel kell mérniük épületeik jelenlegi energetikai állapotát, ami alapján meg kell határozni a tervezett energiahatékonysági intézkedéseket, azok ütemezését, illetve az egyes intézkedések által elérhető energiamegtakarítást. Elsősorban a beruházást nem igénylő vagy kisebb beruházási igényű energiafelhasználást csökkentő lehetőségeket kell feltárni.

Az energiamegtakarítási intézkedési terveket ötévente a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodája számára kell megküldeni, először 2017. március 31-ig. A terv teljesítéséről minden év március 31-ig jelentést kell küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózat számára.

A Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes energetikai szakembere a terv elkészítéséhez segítséget nyújt.

A középületek felhasználóinak szemléletformálását módszertan segíti. Az energiahatékonysági szemléletformálást segítő módszertan a szemléletformálási intézkedések meghatározásához szükséges szempontok sorolja fel, valamint támpontot ad a célok, a célok eléréséhez vezető módszerek, intézkedések, illetve kampányelemek meghatározásához és az ezeket összefoglaló közös akcióterv kidolgozásához. A módszertan elérhető a MEKH energiahatékonysági honlapján.

Letölthető dokumentumok:

Szolgáltatásaink

Csapatunk elsődleges célja, hogy – a jogszabályi megfelelés mellett – olyan szolgáltatást nyújtsunk a közintézményeknek, amely valódi hozzáadott értéket teremt. Ez az érték jelentkezhet energiaköltség-megtakarításban és környezeti felelősségvállalásban is.

Épületenergetikai fejlesztési koncepciók tervezése, energiahatékonysági és megújuló energia kapacitás növelését célzó fejlesztések megvalósíthatósági tanulmányainak területén több száz épületes tapasztalattal rendelkezünk.

Szolgáltatásainkat az elérhető legkorszerűbb informatikai/szoftveres környezetben végezzük, az ügyfelek jövőbeli beruházásainak lehető legpontosabb megítélhetősége érdekében.

A jogszabályi kötelezettségeken felül elvégzett feladatok, amelyeket Energiamegtakarítási Intézkedési Terv szolgáltatásunk az Önök igényei szerint tartalmazhat:

  • energetikai tanúsítványok az épületek meglévő és a tervezett/ javasolt fejlesztési koncepciót tartalmazó állapotára, mely energetikai pályázatok során is szükséges dokumentum
  • termovíziós/hőkamerás vizsgálat a Közintézmény létesítményeinek épületfizikai jellemzőinek kiértékelésére és esetleges veszteségpontok felkutatására (pl.: szabad szemmel nem látható villamos túlterhelések)
  • 3D-modell, valamint valós meteorológia alapú épületenergetikai szimuláció és napelemes rendszer energiahozam-számítás, árnyékhatás-vizsgálat

Vállalkozó háza
3D vállalkozó háza

3D-modell árnyékhatás-vizsgálata
3D-modell árnyékhatás-vizsgálata

  • online térképes felület az épületek energiamegtakarítással kapcsolatos adatairól, ahol interaktív módon jeleníthetik meg az épületekhez tartozó főbb paramétereket

Térkép minta
Térkép minta